chiller ly tâm

VME

Chiller điên từ
Công suất: 400-1500 USRT
COP lên đến: 6.7
IPLV lên đến: 12